Vi kan levere smarthusteknologi til leiligheter, fritidseiendommer, eneboliger og til store næringsbygg. Vi benytter i all hovedsak KNX for romkontroll, mens vi for feltkontoll i større næringsbygg benytter BACnet, Modbus og M-Bus i våre leveranser.

KNX er et desentralisert og hendelsesbasert system som har fått en internasjonal standard basert på tidligere EIB, EHS og BatiBUS. (ISO/IEC 14543-3).

Det finnes over 400 produsenter av KNX-produkter som til sammen tilbyr tusenvis av sertifiserte produkter som garantert er kompatible med hverandre i ett og samme system. Grunnen til at vi sier at KNX er et desentralisert system. Er at hver bussenhet har sin egen intelligens i kraft av en innebygd busskobler i hver enkel deltager. Dette betyr at det ikke er behov for en sentral styreenhet som for eksempel en pc. Det vil være en stor styrke at systemet ikke er avhengig av sentrale enheter. Slik vi liker å bygge opp våre KNX-leveranser, fungerer alt annet om én komponent skulle svikte.

Vi samarbeider med flere svært kompetente PLS-programmerere. Og kan i kraft av dette levere det meste innen automatisering, signalinnhenting, måling og regulering i bygg og for næring.

 

Varmesentral, fritidseiendom

IMG_1059

FullSizeRender (2)

IMG_1284-1920

big_Centrala_Compact_Top

Fil_005

Glassbryter på flisvegg