Vi leverer elektriske installasjoner til både nybygg og rehabilitering. Vi leverer komplette løsninger innen elkraft, lys, varme og intelligente bygningsinstallasjoner. Vi feilsøker på de fleste anleggstyper og utfører service og utbedringer for å lukke avvik etter tilsynsrapporter fra Det lokale eltilsyn (DLE).

 

Høst 08 + Siv. Forsv 094

Varmekabel Vaskerom (5)

Varmekabel tilbygg