Vi utfører risikovurderinger, lager handlingsplaner og setter inn tiltak i form av å utarbeide internkontrollsystemer for både bolig, næring og landbruk. Dette er et sentralt satsingsområde for oss og noe vi har solid erfaring i forhold til. Vi har egne systemer for å ivareta forskriften på en elegant måte.

En foranledning for denne tjenesten vil ofte være at kunden har behov for å få utarbeidet et internkontrollsystem som innbefatter kontroll og risikovurdering av det elektriske anlegget i for eksempel et næringsbygg. Vi lager da en IK-perm som bygger på risikovurderingen vi utarbeider for de elektriske anleggene og vi signerer gjerne en avtale med våre kunder i forhold til å få utført årlige kontroller av de elektriske installasjonene hvor revisjon av IK-perm vil inngå som en del av denne årlige kontrollen. Formålet med kontrollene vil være å ivareta ʺForskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhets-arbeid i virksomheter (Iinternkontrollforskriften)ʺ. Permen vi utarbeider vil fungere som dokumentasjon på at denne bedrift har etablert rutiner i forhold til å etterleve krav i lover og forskrifter. Dette skal ha til hensikt å kartlegge farer og problemer og på grunnlag av dette skal man kunne utarbeide planer for å redusere risikoforholdene.

 

IK-sirkel

Foto: Fluke

Foto: Fluke

Perm IK

5sikre